De Boer Transport Tijnje B.V.

Tel: +31(0)513-571429

Fax: +31(0)513-571743

Historia

Farfar (Pake på frisiska) Douwe de Boer handlade med djurfoder på 1950-talet.

Farbror Auke de Boer var regional chaufför åt ett kurirföretag.

I början av 60-talet kunde grundaren Jan de Boer, tillsammans med farbror Auke, köpa en lastbil med påhängsvagn av sin dåvarande arbetsgivare R. Hijkema.

Det var en DAF Torpedo med påhängsvagn (inkl. 3 mjölktankar i aluminium) och man körde fasta uppdrag åt mejeriföretagen COMEGO/COBERCO. Därför ligger rötterna till De Boer Transport i regionala mjölktransporter till Coöperatieve Condens Fabriek i Leeuwarden (som i dag heter FrieslandCampina).

I slutet av 70-talet, på grund av omstruktureringen av mejeribranschen, började De Boer Transport satsa allt mer på sina nuvarande aktiviteter.