De Boer Transport Tijnje B.V.

Tel: +31(0)513-571429

Fax: +31(0)513-571743

Transport

De Boer Transport har en mycket varierad fordonspark, så att vi kan erbjuda ett stort utbud av transportaktiviteter, både nationellt och internationellt.

  • Temperaturreglerade påhängsvagnar: för kyl- eller värmetransporter.
  • Volympåhängsvagnar: för skrymmande transporter > 100 m3
  • Påhängsvagnar med dubbla lastgolv för lätt skrymmande transporter
  • Påhängsvagnar med lyft- och skjuttak, om lasten måste läggas i med kran eller om lasten är väldigt hög.
  • ADR-utrustning för transport av farligt gods.

Inom de nationella transporterna har De Boer Transport under de senaste åren specialiserat sig på transport av stålkonstruktioner, främst åt olje- och gasindustrin.
Både medarbetarna och materielen hos De Boer Transport är utrustade för att uppfylla de mycket höga krav som ställs på den här typen av arbete.

Internationellt har De Boer Transport byggt upp ett gott rykte i Norden, framför allt för våra transporter till Danmark och Sverige. Företagets strategiska läge längs A7 i norra Holland är ett perfekt utgångsläge för transporter till Norden. Under 20 års tid har De Boer Transport byggt upp ett täckande distributionsnätverk. Vi transporterar till Norden under 52 veckor per år åt ett stort antal uppdragsgivare, och vi kan garantera leverans inom 48 timmar till södra Sverige och Danmark.